Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)

Zo neemt u de KIA’s mee in uw MIT-aanvraag

Werkt u samen met andere mkb’ers om een product, proces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan kunt een aanvraag indienen voor een R&D samenwerkingsproject. Dit hulpmiddel geeft inzicht in wat er beoordeeld wordt in uw aanvraag.

Wat wordt er beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van 4 criteria van elk 25 punten. Uw project wordt gerangschikt ten opzichte van de andere ingediende aanvragen. Alle criteria hebben een aantal deelvragen.

Criterium 1Mate van technologische vernieuwing

In uw aanvraag omschrijft u de (mate van) technologische vernieuwing van uw project. Dit doet u door het beantwoorden van deelvragen. U omschrijft in hoeverre uw project innovatief is, de haalbaarheid, technologische risico’s en (internationale) ontwikkelingen op de markt. Hoe onderscheid uw project zich van de bestaande producten, diensten en processen?

Criterium 2Economische waarde

In uw aanvraag omschrijft u de economische waarde van uw project. Door het beantwoorden van deelvragen maakt u duidelijk wat de waarde van de innovatie is voor alle samenwerkende partners. U omschrijft hoe dit project past binnen de strategie van de samenwerkende partners en hoe het project wordt gefinancierd en geïntroduceerd. In hoeverre vullen de bedrijven in het samenwerkingsverband elkaar aan en met welke economische en commerciële bedreigingen, externe factoren en risico’s krijgt u te maken?

Criterium 3Kwaliteit van R&D samenwerkingsverband

In uw aanvraag omschrijft u de hoe goed u als R&D samenwerkingsverband bent georganiseerd. In de deelvragen beantwoordt u vragen over de inzet van kennis, kunde en middelen van de samenwerkingspartners, de projectorganisatie, verdeling van het intellectueel eigendom en projectresultaten.

Criterium 4Impact op thema's uit de Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's)

In uw aanvraag omschrijft u de bijdrage van het project aan een kennis- en innovatieagenda (KIA) en bijbehorende missie. De KIA’s zijn onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van de Rijksoverheid, dat probeert om innovaties meer te koppelen aan maatschappelijke uitdagingen. U geeft antwoord op de vragen over welk probleem u oplost met uw innovatie en bij welke KIA dit aansluit. Heeft dit ook positieve of negatieve impact op een andere KIA?