Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s)

Zo neemt u de KIA’s mee in uw MIT-aanvraag

Werkt u samen met andere mkb’ers om een product, proces of dienst te ontwikkelen of vernieuwen? Dan kunt een aanvraag indienen voor een R&D samenwerkingsproject. Dit hulpmiddel geeft inzicht in wat er beoordeeld wordt in uw aanvraag.

Zo onderbouwt u de impact op de KIA’s

Nadat u de meest relevante KIA heeft gekozen is het belangrijk de maatschappelijke impact van uw project zo goed mogelijk te omschrijven. Hieronder leest u 3 tips.

Tip 1

Ga gestructureerd te werk. Maak hierbij gebruik van de hulpvragen

Tip 2

Maak uw antwoord zo concreet mogelijk. Maak hierbij gebruik van de concretiseringstips

Tip 3

Beschrijf de impact op andere KIA's

Tip 1 Ga gestructureerd te werk. Maak hierbij gebruik van de hulpvragen

Hulpvragen geven u handvaten om de maatschappelijke impact van uw project te onderbouwen. Ga voor uzelf na welke hulpvragen voor u relevant zijn. Probeer deze te verwerken in de omschrijving van uw bijdrage.

Maak duidelijk welk probleem u oplost

 1. Hoe groot is het probleem dat u oplost?
 2. Waarom is het belangrijk om dit probleem op te lossen?
 3. Hoe is de situatie als het probleem er niet meer is?
 4. Waarom is het probleem nog niet eerder opgelost en met dit probleem wel?

Maak duidelijk hoe u het probleem oplost

 1. Op welke manier gaat uw project het probleem oplossen?
 2. Waarom gaat uw oplossing werken?

Maak duidelijk wat de verwachte impact is

 1. Voor wie of wat is uw project voordelig en waarom?
 2. Wat is de impact van deze voordelen?
 3. Hoe sluiten deze voordelen aan bij de KIA?
 4. Welk bewijs heeft u dat uw oplossing gaat werken?

Tip 2 Maak uw antwoord zo concreet mogelijk. Maak hierbij gebruik van de concretiseringstips

Door uw omschrijving concreet op te schrijven kan uw aanvraag beter worden beoordeeld. U kunt gebruik maken van de vier tips voor een concrete beschrijving.

Maak duidelijk welk probleem u oplost

 1. Maak gebruik van relevante cijfers
 2. Maak gebruik van relevante bronnen
 3. Maak gebruik van expliciete verbanden
 4. Maak gebruik van zo min mogelijk vakjargon en afkortingen

Tip 3 Beschrijf de impact op andere KIA's

Het is mogelijk dat uw project impact heeft op meerdere KIA’s. De beschrijving daarvan kan meerwaarde hebben voor uw project. U kiest altijd een hoofd KIA. Deze KIA heeft sluit het beste aan bij uw project. Vervolgens kunt u aangeven of er impact gemaakt wordt op een andere KIA. Voor de KIA ‘Maatschappelijk verdienvermogen’ geldt dat deze alleen als extra KIA mag worden meegenomen naast een hoofd KIA.